Posiadamy również wszelki sprzęt żeglarski, tratwy żeglarskie, pakiety ewakuacyjne, całe wyposażenie żeglarskie.