Pierwsza lekka i elastyczna odzież ochronna z wbudowanymi czujnikami termicznymi

VIKING, łączy innowacyjne użycie tkanin ze sprawdzoną technologią czujników termicznych (TST -thermal sensor technology), stworzył inteligentne ubranie strażaka najwyższego poziomu.

Statystyki pokazują, że atak serca wywołany nasilonym oddziaływaniem ciepła jest główną przyczyną œśmierci wœród strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. W odzieży ochronnej firmy VIKING zastosowano specjalne rozwiązania, mające na celu zredukowanie niektórych czynników powodujących przegrzanie organizmu i udar cieplny. Kombinezon strażacki  VIKINGA wyróżnia się nie tylko lekkoœścią i elastycznośœcią, lecz również posiada zintegrowaną mikro-elektronikę. Czujniki temperatury podłączone do wskaźŸników na rękawie i częœci barkowej odzieży alarmują o temperaturze krytycznej - zarówno wewnątrz, jak i po stronie zewnętrznej odzieży, co wyraŸnie widoczne jest dla samego strażaka oraz całej drużyny strażackiej.

Inteligentne ubrania Drogocenne sekundy pomiędzy bezpieczeństwem a wypadkiem

Tekstylia izolujące ciepło w nowoczesnej odzieży ochronnej chronią skórę przed promieniowaniem cieplnym  tak doskonale, że wykrycie temperatury krytycznej staje się wyzwaniem dla straży pożarnej zanim skończy się to wypadkiem. Różnicą pomiędzy  bólem a poparzeniem drugiego stopnia jest zwykle 12 stopni C wzrostu temperatury ciała.

Viking zabiega o zmniejszenie ryzyka nasilonego działania ciepła i przegrzania organizmu,  jak też niebezpieczeństwu poparzenia  stosując możliwie najniższą wagę swojej odzieży ochronnej. Scalając technologię czujników  termicznych bezśpoœrednio z  warstwami odzieży, korzystnie zwiększa możliwośœci  rozpoznania krytycznego dla organizmu poziomu ciepła zanim będzie za późŸno.